Skip til hoved indholdet

Det pædagogske arbejde                                                                                                                                                                                                                                     

I specialbørnehaven arbejder vi med børnene i små miljøer. Vi har fokus på udvikling, behandling, pleje og omsorg. Vi har gode muligheder for at skærme sansesarte børn.
Vi arbejder med særligt fokus på børnenes individuelle udvikling, tager højde for eventuelt sansesarthed, og stimulerer dem målrettet. Vi lægger vægt på, at børnene får fælles oplevelser og får mulighed for en fællesskabsfølelse.
Vi har speciallegetøj og hjælpemidler, der muliggør leg og aktiviteter for alle børn på forskellige udviklingsniveauer.
Vi arbejder med gentagelser, forudsigelighed og ro, da det giver tryghed og genkendelse for barnet. 
Dette danner rammen for indlæringen og udviklingen.

Vi anvender den anerkendte ICF metode til beskrivelse af barnets udvikling og fremtidige målsætninger, som supplerende værktøj anvendes DPU  (Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse )

Kommunikation og teknologiske hjælpemidler
I Specialbørnehaven i Karlebo har vi igennem en årrække videreuddannet og specialiseret os i kommunikations-hjælpemidler, såsom talecomputer, talebøffer, 0-1 kontakter, go-talks, pictoselector, Mediamixer, touchskærm, iPads og særligt tilpassede computerspil. Hver gruppe har deres egen Ipad med relevante apps, som jævnligt opdateres. 
De teknologiske hjælpemidler bruger vi dagligt, sammen med børnene, til kommunikation, leg og læring.
Vi benytter desuden konkreter, billedsymboler og tegn til tale, for at understøtte forståelsen og kommunikationen, til de børn som har behov for det.

Aktiviteter
I specialbørnehaven bestræber vi os på at lege og lave aktiviteter som i enhver anden vuggestue og børnehave. Det sker både indenfor gruppens rammer og på tværs af stuerne, f.eks. kan nævnes temauger, udflugter og fester.

Ugeprogrammer
Hver stue har et fast uge-program bestående af tilbagevendende aktiviteter og lege. I uge-programmet indgår også talepædagogisk undervisning og fysioterapeutisk behandling.
Hver formiddag har et forskelligt indhold, som tilgodeser hver enkelt barn i gruppen. 

Tilrettelæggelse af aktiviteter
Overordnet arbejder institutionen ud fra årligt fastsatte fokuspunkter.
På stuerne tilrettelægges, hvilke aktiviteter, der skal prioriteres i den kommende periode.
Tilrettelæggelsen finder altid sted med hensyntagen til det enkelte barns behov og fremtidige målsætninger.

 

ny