Skip til hoved indholdet
fys

Fysioterapien og ergoterapien varetages af træningsenheden i Fredensborg kommune, men foregår i børnehaven.

Fysioterapeut, pædagoger og andre relevante parter samarbejder om at give det enkelte barn et vuggestue-/børnehavetilbud, som er helhedsorienteret og motiverer og stimulerer på såvel de motoriske områder som de øvrige udviklingsområder dagen igennem.

Fysioterapeuten undersøger og vurderer jævnligt det enkelte barn. Afhængig af vurderingen kan den fysioterpauetiske indsat foregå via pædagogerne i barnetsdagligdagen, som individuelt træning eller holdtræning. Der kan efter behov tilbydes ergoterapi, som også kan tilbydes via den pædagogiske indsat i dagligdagen eller som indivudel træning. 

Desuden er der efter behov fokus på både grov-, hånd-, mund- og sansemotorisk træning i barnets hverdag i det pædagogiske tilbud.
Fysioterapeuten og ergoterapeuten giver råd og vejledning om stimulation på de motoriske områder til kollegaer i børnehaven og til barnets forældre eller andre i hjemmet.

Fysioterapeuten udarbejder i samarbejde med det øvrige personale en gang om året en ICF-CY-rapport vedr. det enkelte barn, hvori der bl.a. opsættes mål og plan for indsats. (ICF-CY er en international klassifikation af funktionsniveau på forskellige områder).

Forældrene opfordres til at komme i børnehaven og opleve fysioterapi/ behandling/ stimulering/træning af deres barn. Fysioterapeuten deltager i dialogen med forældre, læger og evt. andre fagpersoner om mål og indsats for den kommende periode.

Fysioterapeuten deltager gerne ved vurdering af behov for og evt. anskaffelse af hjælpemidler, fodtøj, bandagering m.v. til brug såvel i børnehaven som i hjemmet. ( Hjælpemidler til brug i hjemmet anskaffes overordnet i samarbejde med hjemkommune).

 

ny