Skip til hoved indholdet

Vi har til formål, i samarbejde med forældrene, at give barnet omsorg og støtte samt  tilegnelse og udvikling af færdigheder, under hensyn-tagen til barnets varigt nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevne.
 
Forskelligt funktionsniveau
Vi modtager børn med fysisk og psykisk handicap. Funktionsniveauet er meget forskelligt.

Vi modtager bl.a børn med:
- generelle indlæringsproblemer
- forskellige kromosomanomalier og syndromer
- cerebral parese
- senhjerneskader
- epilepsi
- progredierende hjernelidelser
- rygmarvsbrok
- autismespekterforstyrrelser
- mave- eller næsesonder
- spiseforstyrrelser
- for tidlig fødte
- nedsat immunforsvar
- organsvigt

Børnehaven modtager op til 15 børn.

 

ny